Strapping, Wrapping, Nailing Solutions

ข่าวสารบริษัท


OMS Packaging Solutions

บริษัท โอเอ็มเอส แพ็คเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นสาขาหนึ่งของOfficinaMeccanicaSestese S.p.A. (OMS)ในเมือง Paruzzaro ประเทศ Italy วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งบริษัท โอเอ็มเอส แพ็คเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด คือเพื่อตอบสนองความต้องการบรรจุภัณฑ์ของตลาดอุตสาหกรรมภายในประเทศไทย ด้วยการนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์และประสบการณ์ที่ OMS ในประเทศอิตาลีมีอยู่ ในฐานะที่เป็นผู้นำของผู้ผลิตเครื่องจักรจากประเทศในทวีปยุโรปในสายการผลิตของเครื่องจักรรัดสายรัดเหล็ก (Steel Strapping Machine) เครื่องจักรรัดสายรัดพลาสติก (Plastic Strapping Machine) เครื่องจักรพันฟิล์มยืด (Stretch Wrapping Machine) เครื่องจักรฟิล์มหด (Shrinking Machine) และการออกแบบสายพานลำเลียงตามความต้องการ (Customized pallet handling line design) รวมถึงการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพ

ในปัจจุบัน สายการผลิตที่ OMS Group สามารถนำเสนอได้ ประกอบด้วย:

  • เครื่องมือรัดสายรัดเหล็กและพลาสติก
  • เครื่องจักรรัดสายรัดพลาสติก
  • เครื่องจักรฟิล์มหด
  • เครื่องจักรพันฟิล์มยืด
  • การออกแบบสายพานลำเลียงตามการใช้งาน
  • สายรัดพลาสติกชนิด
  • ฟิล์มยืด และ ฟิล์ม Top Sheet

สินค้าขายดี

Tools

P326 Plastic Strapping Tool    P327 Plastic Strapping Tool           P355 Pneumatic Plastic  Strapping Tool

          P326                          P327                            P355


เครื่องจักร

MOD08 Vertical Strapping Machine       MOD078 Vertical Strapping Machine       AV630 Wrapping Machine

     MOD08                       MOD078                       AV630สินค้าใหม่


P380 Pneumatic sealless plastic strapping tool

            P380